Arvioinnin kohteena LESLLA-oppija

Testipisteen arvioijilla oli mahdollisuus osallistua LESLLA:n symposiumiin 4. – 6.10.2018  Palermossa Erasmus+-apurahan turvin. LESLLA tulee sanoista Literacy Education and Second Language Learning for Adults, ja se on vuonna 2005 perustettu tutkijoiden ja opettajien foorumi, jonka tarkoituksena on käsitellä sellaisten oppijoiden toisen kielen omaksumista, joilla on heikko luku- ja kirjoitustaito ja vähän tai ei lainkaan koulutustaustaa. Kolmen päivän aikana kuultiin … More Arvioinnin kohteena LESLLA-oppija

Puhumisen arvioinnista: miten ja miksi?

Johdanto kielitestaukseen, ALTE, 9/2018, prof. Anthony Green Miksi ja miten puhumisen taitoa arvioidaan ja millaisia vahvuuksia ja heikkouksia eri arviointimenetelmillä on? Muun muassa näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia ALTE:n vuosittaisella johdantokurssilla Cambridgessa professori Anthony Greenin johdolla. Kuten professori Green moneen kertaan mieliimme teroitti, arvioinnin lähtökohtana tulee olla sen tarkoitus – miksi ja mitä tarkoitusta varten arvioidaan. … More Puhumisen arvioinnista: miten ja miksi?

Arvioinnilla eteenpäin

ALTE:n Johdanto kielitestaukseen –koulutus 10.-14.2018, Cambridge, UK. Kouluttajat: prof. Anthony Green, Jane Lloyd ja Dr Tony Clark Koulutuksessa minulle avautui testimaailma aiempaa laajemmin. Testien luominen, toteuttaminen ja kehittäminen käsittävät monta eri vaihetta, joissa tarvitaan paljon erilaista osaamista (testien kehittäjiä, tehtävien kirjoittajia, testin valvojia ja arvioijia, teknisiä tukihenkilöitä, markkinatutkijoita, tilastoinnin asiantuntijoita, jne.). Testit voivat mahdollistaa pääsyn … More Arvioinnilla eteenpäin

Miksi EVK ei riitä? Eli miksi juristeja tarvitaan?

Taitoavain-täydennyskoulutus suomi toisena kielenä -opettajille pyörähti kolmannen kerran käyntiin Testipisteessä. Ensimmäisenä lähipäivänä päädyttiin heti olennaisen äärelle professori Ari Huhdan luennon myötä.   Ari pyysi osallistujia pohtimaan, millaisten kielenoppijoiden on helpompi tai vaikeampi ymmärtää (esimerkiksi opetussuunnitelman) taitotasokuvauksia. Todettiin, että kuvauksia ymmärtääkseen täytyy olla lähes tulkoon pitkälle suomen opinnoissa edistynyt eurooppalainen lingvisti ja että me S2-opettajatkin tulkitsemme … More Miksi EVK ei riitä? Eli miksi juristeja tarvitaan?

Kielenoppijan kielikompetenssista

ALTE:n 6. konferenssi 3. – 5.5.2017 Bologna, Italia Eurooppalaisen viitekehyksen luvussa 1.3 käsitellään yksittäisen kielenoppijan monikielisyyttä (plurilingvaalisuus) sekä yhteisöllistä monikielisyyttä (multilingvaalisuus). Valitettavasti tämä luku on jäänyt vuosikymmeneksi lähes unohduksiin vaikka Eurooppalaista viitekehystä muutoin ahkerasti käytetäänkin, ja toisaalta luokassa käytettävästä opetuskielestä ja -kielistä on käyty melko paljonkin keskustelua. Viitekehyksen viesti on, että monikielisessä vuorovaikutustilanteessa yksilö pystyy … More Kielenoppijan kielikompetenssista

Uudet kuvaimet – miten asian ymmärsimme, selitimme ja käsittelimme

Eurooppalaista viitekehystä kehitetään ja päivitetään. Työn alla ovat mm. ”mediation”-kuvaimet. Projektia on vetänyt Brian North, Head of Academic Development, Eurocentres Foundationista. ALTE:n kuudennessa kansainvälisessä konferenssissa Bolognassa North veti aiheesta workshopin. EVK:n nykyisessä versiossa puhutaan tiedon ja viestien välittämisestä luvussa 4.4.4. Tiedon välittäminen on osa kielellisten toimintojen nelijakoa, joka koostuu tuottamisesta, vastaanottamisesta, vuorovaikutuksesta ja tiedon välittämisestä. … More Uudet kuvaimet – miten asian ymmärsimme, selitimme ja käsittelimme

Monikielisyys luokkahuoneessa

Yksi ALTE:n Bolognan konferenssin isoimmista teemoista oli monikielilisyys oppimisessa, opetuksessa ja arvioinnissa. Esitysten näkökulma oli pääsääntöisesti se, että monikielisyys on rikkaus ja etu. Se on myös ennen kaikkea luonnollinen tapa viestiä tilanteessa, johon osallistuu eri kielten puhujia, joiden käytössä on joukko yhteisiä kieliä. Ajattelutapa tulee näkymään EVK:n päivityksissä. Se vaikuttanee hiljalleen sekä opettajien että oppijoiden … More Monikielisyys luokkahuoneessa

Kenen joukoissa seisot? Kielitaidon arviointi politiikan välineenä

Kielenopettajan ja testinlaatijan on aika valita puolensa ‒ kielitaidon arvioinnista on kovaa vauhtia tulossa politiikkaa. Tämänvuotinen EALTA:n konferenssi keskittyi tähän ajankohtaiseen ja kiisteltyyn aiheeseen: kielitaidon testauksen ja arvioinnin rooliin liikkuvuudessa ja sosiaalisessa integraatiossa. Aihe on noussut esiin kaikkialla Euroopassa turvapaikanhakijamäärien kasvun myötä. Maahanmuuttajilta on pitkään ja monissa yhteyksissä edellytetty kielen omaksumista, mutta nykytilanteessa kielitestejä käytetään … More Kenen joukoissa seisot? Kielitaidon arviointi politiikan välineenä

Muutoksen tuulia

Mónica Pereña: Language learning and assessment transformation: An opportunity for educative innovation Kieltenopetus Espanjassa on murroksessa tai ainakin omaksumassa uutta asennetta monikielisyyteen. ALTE:n konferenssissa aiheesta oli puhumassa Mònica Pereña Katalonian yliopistosta. Katalonian alueen kouluissa kielten kirjo on suuri: koululaisista noin 45% puhuu äidinkielenään espanjaa, 35% katalaania ja 10% molempia. Lisäksi noin 10%:n äidinkieli on jokin … More Muutoksen tuulia

Parasta ennen

Tervetuloa Testipisteen koekeittiöön! Tänään tarjolla on koulujen päättymistä silmällä pitäen ehdotus juhlapöydän testimenuksi. Testimenumme resepti on oma versiomme arviointimenestykseksi nousseesta Eurooppalainen viitekehys –klassikosta, jota tuunaamme trendikkäästi muun muassa satokauden uusilla mediation-kuvaimilla. Käytämme vain kotimaisia aineistoja. Testi on opiskelijaystävällinen ja sopii myös skarppaajille. Se saattaa kuitenkin sisältää lisäaineita edistyneempiä oppijoita varten. Testimenumme kehitystä voi kuvata kestäväksi, … More Parasta ennen