Uudet kuvaimet – miten asian ymmärsimme, selitimme ja käsittelimme

Eurooppalaista viitekehystä kehitetään ja päivitetään. Työn alla ovat mm. ”mediation”-kuvaimet. Projektia on vetänyt Brian North, Head of Academic Development, Eurocentres Foundationista. ALTE:n kuudennessa kansainvälisessä konferenssissa Bolognassa North veti aiheesta workshopin. EVK:n nykyisessä versiossa puhutaan tiedon ja viestien välittämisestä luvussa 4.4.4. Tiedon välittäminen on osa kielellisten toimintojen nelijakoa, joka koostuu tuottamisesta, vastaanottamisesta, vuorovaikutuksesta ja tiedon välittämisestä. … More Uudet kuvaimet – miten asian ymmärsimme, selitimme ja käsittelimme

Monikielisyys luokkahuoneessa

Yksi ALTE:n Bolognan konferenssin isoimmista teemoista oli monikielilisyys oppimisessa, opetuksessa ja arvioinnissa. Esitysten näkökulma oli pääsääntöisesti se, että monikielisyys on rikkaus ja etu. Se on myös ennen kaikkea luonnollinen tapa viestiä tilanteessa, johon osallistuu eri kielten puhujia, joiden käytössä on joukko yhteisiä kieliä. Ajattelutapa tulee näkymään EVK:n päivityksissä. Se vaikuttanee hiljalleen sekä opettajien että oppijoiden … More Monikielisyys luokkahuoneessa

Kenen joukoissa seisot? Kielitaidon arviointi politiikan välineenä

Kielenopettajan ja testinlaatijan on aika valita puolensa ‒ kielitaidon arvioinnista on kovaa vauhtia tulossa politiikkaa. Tämänvuotinen EALTA:n konferenssi keskittyi tähän ajankohtaiseen ja kiisteltyyn aiheeseen: kielitaidon testauksen ja arvioinnin rooliin liikkuvuudessa ja sosiaalisessa integraatiossa. Aihe on noussut esiin kaikkialla Euroopassa turvapaikanhakijamäärien kasvun myötä. Maahanmuuttajilta on pitkään ja monissa yhteyksissä edellytetty kielen omaksumista, mutta nykytilanteessa kielitestejä käytetään … More Kenen joukoissa seisot? Kielitaidon arviointi politiikan välineenä

Muutoksen tuulia

Mónica Pereña: Language learning and assessment transformation: An opportunity for educative innovation Kieltenopetus Espanjassa on murroksessa tai ainakin omaksumassa uutta asennetta monikielisyyteen. ALTE:n konferenssissa aiheesta oli puhumassa Mònica Pereña Katalonian yliopistosta. Katalonian alueen kouluissa kielten kirjo on suuri: koululaisista noin 45% puhuu äidinkielenään espanjaa, 35% katalaania ja 10% molempia. Lisäksi noin 10%:n äidinkieli on jokin … More Muutoksen tuulia

Parasta ennen

Tervetuloa Testipisteen koekeittiöön! Tänään tarjolla on koulujen päättymistä silmällä pitäen ehdotus juhlapöydän testimenuksi. Testimenumme resepti on oma versiomme arviointimenestykseksi nousseesta Eurooppalainen viitekehys –klassikosta, jota tuunaamme trendikkäästi muun muassa satokauden uusilla mediation-kuvaimilla. Käytämme vain kotimaisia aineistoja. Testi on opiskelijaystävällinen ja sopii myös skarppaajille. Se saattaa kuitenkin sisältää lisäaineita edistyneempiä oppijoita varten. Testimenumme kehitystä voi kuvata kestäväksi, … More Parasta ennen

Opiskeluvalmiuksien testi kielitaitoa ennakoimassa?

Testipiste otti toukokuussa 2017 merkittävän askeleen ja esiintyi ensimmäistä kertaa kansainväliselle yleisölle Bolognassa. Arvostettu kielitaidon arvioijien järjestö Association of Language Testers in Europe (ALTE) hyväksyi abstraktiehdotukseni ja myönsi minulle uuden tutkijan stipendin konferenssiin osallistumista varten. Konferenssin teemana oli tällä kertaa Learning and Assessment: Making the Connections. Testipisteen lähtötason arvioinnissa on kansainvälisestikin katsoen käynyt jo melkoinen … More Opiskeluvalmiuksien testi kielitaitoa ennakoimassa?

Siltojen rakentamisesta

  Nan Frydland: Lesson plan makeovers using culturally responsive teaching LESLLA 2016 -konferenssissa käsiteltiin monenlaisia teemoja, joista yksi oli sosiologinen lähestymistapa kielen oppimiseen. Esityksissä käsiteltiin esimerkiksi vähemmän koulutettujen opiskelijoiden elämänkokemuksia ja niiden vaikutusta uuden kielen oppimiseen. Aihe ei sinänsä liity arviointiin, mutta oli mielenkiintoista kuulla vaihteeksi myös sosio-kulttuurista näkökulmaa. Ja totta kai myös alkutestaajana on … More Siltojen rakentamisesta

LESLLA Symposium 2016 Granadassa

LESLLA järjesti jo kahdennentoista kerran symposiumin, tällä kertaa Granadassa. Meitä lähtijöitä ja LESLLA-ensikertalaisia oli neljä: Anne Eiran aikuislukiosta, Tiina Edupolista sekä Jutta ja Henna Axxellista. Tällä porukalla ahkeroimme Granadan yliopistolla kolme päivää. Oli syyskuu ja ulkona ajoittain jopa yli 40 astetta. Aamuisin kävelimme puolen tunnin matkan ylös kukkulalle, jossa yliopisto sijaistee, ja iltaisin laskeuduimme saman … More LESLLA Symposium 2016 Granadassa

Enpä ole tullut ajatelleeksi

Minua on testaajana pohdituttanut se, miksi juuri kuuntelemisen testi on vaikea S2-opiskelijoille. Tätä aihetta käsiteltiin myös kielitestauksen johdantokurssilla Cambridgessä viime syyskuussa. Esille nostettiin monia syitä, mutta ehkä se suurin vaikeuttava tekijä on se, että testattavan pitää samanaikaisesti kuunnella, lukea ja kirjoittaa. Jos kirjalliset taidot ovat heikot, testattava ymmärtää mitä puhutaan, mutta hän ei ehdi lukea … More Enpä ole tullut ajatelleeksi

ARVIOINTIA MUTUTUNTUMALLA JA FIILISPOHJALTA?

LESLLA 2016, 12th Annual Symposium, Granada Lisa Gonzalves (University of Califormia), When Standardized Tests Fail: Informal Assessments of LESLLA learners in California Adult Schools LESLLAssa viehättää se, että yhdistää tutkijat ja opettajat keskustelemaan samoista aiheista eri näkökulmista. Erityisesti tutkimus ja opetus yhdistyvät, kun tutkijat tutkivat, miten opettajat toimivat, kuten Lisa Gonzalves Kalifornian yliopistosta. Hän tutki, … More ARVIOINTIA MUTUTUNTUMALLA JA FIILISPOHJALTA?