Kielenoppijan kielikompetenssista

ALTE:n 6. konferenssi 3. – 5.5.2017 Bologna, Italia Eurooppalaisen viitekehyksen luvussa 1.3 käsitellään yksittäisen kielenoppijan monikielisyyttä (plurilingvaalisuus) sekä yhteisöllistä monikielisyyttä (multilingvaalisuus). Valitettavasti tämä luku on jäänyt vuosikymmeneksi lähes unohduksiin vaikka Eurooppalaista viitekehystä muutoin ahkerasti käytetäänkin, ja toisaalta luokassa käytettävästä opetuskielestä ja -kielistä on käyty melko paljonkin keskustelua. Viitekehyksen viesti on, että monikielisessä vuorovaikutustilanteessa yksilö pystyy … More Kielenoppijan kielikompetenssista