MITÄ LUKUTAITO ON? MITEN ARVIOIDA LUKUTAITOA?

“…the ability to understand, evaluate, use and engage with written texts to participate in society, to achieve one’s goals, and to develop one’s knowledge and potential” (PISA & PIAAC definition of reading literacy) Elinetissä lukutaito määritellään monikerroksiseksi taidoksi. Lukutaidon pohjana on mekaaninen taito, johon yhdistyy ja jonka päälle kehittyy funktionaalinen lukutaito sekä lukemisen ja kirjoittamisen … More MITÄ LUKUTAITO ON? MITEN ARVIOIDA LUKUTAITOA?

EUROPEAN LITERACY CONFERENCE

The European Literacy Policy Network (ELINET) on perustettu vuonna 2014. Osanottajia on 28 maasta, 77 eri organisaatiosta. Osallistujat ovat aina ministeriötasolta vapaaehtoisjärjestöihin, mukana on niin virkamiehiä, opettajia, tutkijoita kuin kouluttajia. Elinet-verkoston päähuomio ja huolenaihe kohdistuu lukutaidon tasoon Euroopassa ja osallistujamaissa. Verkosto pyrkii nostamaan tietoisuutta lukutaidon tärkeydestä. Lukutaito nähdään elintärkeänä taitona, joka helposti asettaa ihmiset eriarvoiseen … More EUROPEAN LITERACY CONFERENCE