Tekstin (lukemisen) vaikeudesta ja helppoudesta

Cyril Weirin keskiviikon luennolla mietittiin luetun ymmärtämisen tehtäviä lukemiseen vaadittavien kognitiivisten prosessien kautta. Lähtökohtana ei ole teksti vaan tekstin lukeminen, johon toisaalta päästään konkreettisesti käsiksi itse tekstiä ja tekstin ymmärtämisen tehtäviä analysoimalla. Mitä korkeammalla kielitaidon tasolla liikutaan, sitä monimutkaisempia ja vaikeampia kognitiivisia prosesseja tekstin lukeminen ja testin tekeminen pitäisi vaatia. A-tasolla kognitiiviset prosessit keskittyvät sanan tunnistamisen sekä … More Tekstin (lukemisen) vaikeudesta ja helppoudesta

Erilaisia lukutapoja

Keskiviikkona 16.9. käsittelimme ALTEn kurssilla luetun ymmärtämistä professori Cyril Weirin johdolla. Weirin mukaan on olemassa kaksi lukutapaa: huolellinen lukeminen (careful reading) ja nopea lukeminen (expeditious reading). Huolellinen lukeminen on hidasta ja lineaarista, kun taas nopea lukeminen on valikoivaa ja tehokasta. Weirin mukaan monet opiskelijat hallitsevat hyvin huolellisen lukutavan, mutta eivät nopeaa lukutapaa (eikä nopeaa lukemista … More Erilaisia lukutapoja

Ajatuksia hyvän kirjoittamistehtävän laatimisesta

ALTEn kielitestauskurssilla Cambridgessa käsiteltiin ensimmäinen päivä kirjoittamisen arviointia professori Cyril Weirin johdolla. Keskeisin huomioitava asia, joka toki pätee kielitaidon muidenkin osa-alueiden testaamiseen, oli kognitiivinen validiteetti. Tehtävien vaatimien kognitiivisten prosessien olisi siis syytä muistuttaa tosielämän tilanteissa tapahtuvia. Kirjoittamistehtävän kohdalla kannattaa pohtia, jääkö testattavalle aikaa suunnitella kirjoittamistaan sekä tarkastaa ja korjata tuotostaan, kun se on valmis. Arkielämän … More Ajatuksia hyvän kirjoittamistehtävän laatimisesta

Kielitaidon arviointiosaamista kehittämässä

Tämän blogin lehdyköillä kielitaidon arvioijat jakavat hankkimaansa arviointitietoutta osallistuttuaan kielitaidon arvioinnin konferensseihin ja koulutuksiin Euroopassa. Kirjoittajat työskentelevät aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus Testipisteessä, Helsingissä. Testipiste on neljän oppilaitoksen, Axxellin, Eiran aikuislukion, Amiedun ja Edupolin muodostama konsortio ja palvelu. Testipiste toteuttaa aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen lähtötason arviointeja pääkaupunkiseudulla, kehittää kotoutumiskoulutuksen lähtötasonarvioinnissa sekä loppuarvioinnissa tarvittavia testejä sekä järjestää arviointikoulutuksia kielten opettajille koko Suomessa. Testipisteen oppilaitokset käynnistivät liikkuvuushankkeen, joka … More Kielitaidon arviointiosaamista kehittämässä