Luku- ja kirjoitustaidon arvioinnista

Alkukesän ensimmäiset kovat helteet palauttivat mieleen alkusyksyn 2018 yhtä hiostavan LESLLA-konferenssin aloituspäivän Sisiliassa, Palermon yliopiston historiallisessa ympäristössä. Kun avauspuheenvuoron englannin kieli vaihtui hetkeksi ranskaan, huomasin ajatusteni harhailevan kattofreskojen ja ties kuinka vanhojen kauniiden puutuolien ihailusta sen pohtimiseen, miksi ihmeessä kannattaa lentää monta tuntia tänne Euroopan toiselle laidalle vain kolmen päivän konferenssiin ja taas takaisin. Italia … More Luku- ja kirjoitustaidon arvioinnista

Kuinkas sitten kävikään? Äidinkieliset puhujat B2-tason testissä

Kielen oppimista ja kielitaitoa kuvataan usein jatkumona, jossa edetään vähitellen tasolta toiselle, kunnes ahkerimmat ja lahjakkaimmat opiskelijat lopulta pullahtavat ulos C2:na, liki äidinkielisen puhujan tasoisina. No niinpä! Jokainen S2-opettaja ymmärtää ajatuksen mahdottomaksi. Harva tulee kuitenkaan epäilleeksi kieltä äidinkielenään puhuvien taitoja, poikkeuksina varmaankin peruskoulun äidinkielen opettajat, joiden kyky hahmottaa jäsentymätöntä, emojien kuvittamaa ajatuksen virtaa lähentynee maailmankaikkeuden … More Kuinkas sitten kävikään? Äidinkieliset puhujat B2-tason testissä

TÄH? Turvapaikanhakijoille korkeakouluun riittävä kielitaito vuodessa

Vuoden 2015 lopussa Eurooppa Suomi siinä sivussa oli uuden tilanteen edessä, kun turvapaikanhakijoiden aalto pyyhki yli mantereen. Suurimmat tulijajoukot hakeutuivat Saksaan, joka yhdisti voimansa tulijoiden kotouttamiseksi. Anika Müller-Karabil ja Claudia Harsch esittelivät EALTA:n vuoden 2019 konferenssissa käynnissä olevaa tutkimustaan turvapaikanhakijoiden polusta korkeakouluihin. Räätälöitiin vuoden mittainen valmentava koulutus, joka koostui intensiivisestä saksan kielen opiskelusta ja tuutoroinnista. … More TÄH? Turvapaikanhakijoille korkeakouluun riittävä kielitaito vuodessa

Kuulla kerran vai kahdesti, siinä kysymys

Kuullun ymmärtämisen ikuisuuskysymys on, pitäisikö kuunneltava aines voida kuulla kahdesti vai riittäisikö kertakuuntelu. Monet isot kaupalliset testit ovat valinneet linjakseen kertakuuntelun, koska se lyhentää testaukseen kuluvaa aikaa ja säästää täten kustannuksia. On olemassa paljon tutkimusta siitä, miten kerran/kahdesti kuunteleminen vaikuttaa pisteisiin. Lisäksi on nostettu esiin kysymys, muuttaako kuuntelukertojen määrä myös testin konstruktia. Franz Holzknechtin Dublinissa … More Kuulla kerran vai kahdesti, siinä kysymys

Ymmärtämisen testaamisesta

ALTE:n Johdanto kielitestaukseen –koulutus 10.-14.2018, Cambridge, UK. Kouluttajat: prof. Anthony Green, Jane Lloyd ja Dr Tony Clark ALTE:n Introductory Course in Language Testing syyskuussa käsitteli testien laatimista ja arviointia monipuolisesti. Kurssilla opiskeltiin ja harjoiteltiin myös käytännössä testin laatimista. Keräsin tähän muutamia muistinvirkistyksiä, koska opettajana on usein tämän pulman edessä: millä ja miten testaisi ymmärtämistä siten, että opiskelija voi osoittaa ymmärtäneensä, milloin ymmärtämisen … More Ymmärtämisen testaamisesta

Arvioinnin kohteena LESLLA-oppija

Testipisteen arvioijilla oli mahdollisuus osallistua LESLLA:n symposiumiin 4. – 6.10.2018  Palermossa Erasmus+-apurahan turvin. LESLLA tulee sanoista Literacy Education and Second Language Learning for Adults, ja se on vuonna 2005 perustettu tutkijoiden ja opettajien foorumi, jonka tarkoituksena on käsitellä sellaisten oppijoiden toisen kielen omaksumista, joilla on heikko luku- ja kirjoitustaito ja vähän tai ei lainkaan koulutustaustaa. Kolmen päivän aikana kuultiin … More Arvioinnin kohteena LESLLA-oppija

Puhumisen arvioinnista: miten ja miksi?

Johdanto kielitestaukseen, ALTE, 9/2018, prof. Anthony Green Miksi ja miten puhumisen taitoa arvioidaan ja millaisia vahvuuksia ja heikkouksia eri arviointimenetelmillä on? Muun muassa näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia ALTE:n vuosittaisella johdantokurssilla Cambridgessa professori Anthony Greenin johdolla. Kuten professori Green moneen kertaan mieliimme teroitti, arvioinnin lähtökohtana tulee olla sen tarkoitus – miksi ja mitä tarkoitusta varten arvioidaan. … More Puhumisen arvioinnista: miten ja miksi?

Arvioinnilla eteenpäin

ALTE:n Johdanto kielitestaukseen –koulutus 10.-14.2018, Cambridge, UK. Kouluttajat: prof. Anthony Green, Jane Lloyd ja Dr Tony Clark Koulutuksessa minulle avautui testimaailma aiempaa laajemmin. Testien luominen, toteuttaminen ja kehittäminen käsittävät monta eri vaihetta, joissa tarvitaan paljon erilaista osaamista (testien kehittäjiä, tehtävien kirjoittajia, testin valvojia ja arvioijia, teknisiä tukihenkilöitä, markkinatutkijoita, tilastoinnin asiantuntijoita, jne.). Testit voivat mahdollistaa pääsyn … More Arvioinnilla eteenpäin

Miksi EVK ei riitä? Eli miksi juristeja tarvitaan?

Taitoavain-täydennyskoulutus suomi toisena kielenä -opettajille pyörähti kolmannen kerran käyntiin Testipisteessä. Ensimmäisenä lähipäivänä päädyttiin heti olennaisen äärelle professori Ari Huhdan luennon myötä.   Ari pyysi osallistujia pohtimaan, millaisten kielenoppijoiden on helpompi tai vaikeampi ymmärtää (esimerkiksi opetussuunnitelman) taitotasokuvauksia. Todettiin, että kuvauksia ymmärtääkseen täytyy olla lähes tulkoon pitkälle suomen opinnoissa edistynyt eurooppalainen lingvisti ja että me S2-opettajatkin tulkitsemme … More Miksi EVK ei riitä? Eli miksi juristeja tarvitaan?

Kielenoppijan kielikompetenssista

ALTE:n 6. konferenssi 3. – 5.5.2017 Bologna, Italia Eurooppalaisen viitekehyksen luvussa 1.3 käsitellään yksittäisen kielenoppijan monikielisyyttä (plurilingvaalisuus) sekä yhteisöllistä monikielisyyttä (multilingvaalisuus). Valitettavasti tämä luku on jäänyt vuosikymmeneksi lähes unohduksiin vaikka Eurooppalaista viitekehystä muutoin ahkerasti käytetäänkin, ja toisaalta luokassa käytettävästä opetuskielestä ja -kielistä on käyty melko paljonkin keskustelua. Viitekehyksen viesti on, että monikielisessä vuorovaikutustilanteessa yksilö pystyy … More Kielenoppijan kielikompetenssista